ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πατώντας το παρακάτω κουμπί μπορείς να κατεβάσεις και να συμπληρώσεις τη φόρμα εγγραφής που είναι απαραίτητη για την εγγραφή στο γυμναστήριό μας.

Μόλις τη συμπληρώσετε, την καταθέτετε στη γραμματεία του γυμναστηρίου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οι παρακάτω κανόνες είναι υποχρεωτικοί για κάθε αθλούμενο και αποτελούν μέρος της εγγραφής.

Τοποθέτηση βαρών στη θέση τους μετά τη χρήση

Καθαρά παπούτσια

Υποχρεωτική χρήση πετσέτας

Υποχρεωτική η χρήση αθλητικής περιβολής

Κάρτα μέλους

Ιατρική βεβαίωση

Ιδιαίτερη προσοχή
στους κανόνες ασφαλείας

Εγγραφή ανήλικου με κηδεμόνα

Απαγορεύεται το κάπνισμα

Προσέλευση στην προπόνηση
15 λεπτά νωρίτερα

Προσοχή σε χρήματα και αντικείμενα αξίας

Καθαρισμός μηχανημάτων που χρησιμοποιήσαμε

 1. Τα μέλη κατά την είσοδο στο Γυμναστήριο, υποχρεούνται να επιδεικνύουν την ηλεκτρονική κάρτα μέλους που βρίσκεται στην Reception.

 2. Η ηλεκτρονική κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και περιέχει πληροφορίες για την ταυτότητα του μέλους που είναι απαραίτητες για την αναγνώρισή του στοιχεία, και τον έλεγχο της συνδρομής του (λήξη προγράμματος, οικονομικές υποχρεώσεις).

 3. Απαγορεύεται η είσοδος στο Γυμναστήριο σε άτομα που δεν φέρουν την ηλκετρονική κάρτα τους, ή αυτή δεν είναι ενεργή.

 4. Η εγγραφή στο Γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους. Για την εγγραφή ανηλίκου, είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του κηδεμόνα.

 5. Παρακαλούμε μην αφήνετε χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα ντουλάπια. Κάθεμέλος με δική του ευθύνη θα πρέπει να ασφαλίζει τα προσωπικά του αντικείμενα στα ντουλάπια των αποδυτηρίων, τα οποία χρησιμοποιεί μόνο κατά την παραμονή του στο χώρο. Απαγορεύεται η μόνιμη χρήση ντουλαπιού. Το γυμναστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων.

 6. Παρακαλούμε τα μέλη μας για την ορθή συμμετοχή στα ομαδικά προγράμματα να είναι τυπικά ως προς την ώρα έναρξης τους και να εισέρχονται στο γυμναστήριο 15 λεπτά νωρίτερα.

 7. Παρακαλούμε τα μέλη μας, τα παπούτσια που χρησιμοποιούν στο γυμναστήριο να είναι καθαρά και αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

 8. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων, είναι υποχρεωτική καθώς και η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική.

 9. Παρακαλούμε μετά τη χρήση του εξοπλισμού είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή τους με τα ειδικά χαρτιά και απολυμαντικά που βρίσκονται στα αντίστοιχα cleaning stations.

 10. Παρακαλούμε να τοποθετείτε τα βάρη στην αντίστοιχη θέση τους μετά τη χρήση τους.

 11. Παίρνω ευθύνη για την εκτέλεση σωματικών δραστηριοτήτων-ασκήσεων σε περίπτωση ατυχήματος.

*.Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω όρους παραβιασθεί, η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αφαιρέσει την ιδιότητα του μέλους. Η συνδρομή σας μπορεί να ακυρωθεί από μεριά της επιχείρησης μονομερώς, εάν δεν τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας όπως ορίζονται από το προσωπικό βάρδιας ή προβείτε σε ανάρμοστες πράξεις εναντίον υπαλλήλων – άλλων πελατών ή δε τηρείτε τους κανονισμούς ή δε συμμορφώνεστε με τη πολιτική της επιχείρησης ή δεν αξιώνετε την αποπληρωμή του προγράμματος σας σύμφωνα με τις δόσεις που έχουν συμφωνηθεί.