Athletic Performance

Athletic Performance

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-

Το athletic performance είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για βελτίωση της αθλητικής απόδοσης. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι και πρωτόκολλα προπόνησης για την ανάπτυξη κινητικότητας, δύναμης, ταχύτητας, μυϊκής αντοχής, νευρομυϊκής συναρμογής, εκρηκτικότητας και καρδιοναπνευστικής αντοχής.

 

Απευθύνεται μόνο σε ενεργούς αθλητές και εφαρμόζεται σε personal & mini group(2-3).