ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ

Το συγκεκριμένο γκρουπ έφτασε το ανώτατο όριο των 10 ατόμων.

Class Time Table

Day Time Trainer
Monday 11:00μμ
Monday 10:00μμ
Monday 9:00μμ
Monday 9:00πμ
Monday 12:00μμ
Monday 1:00μμ
Monday 2:00μμ
Monday 3:00μμ
Monday 4:00μμ
Monday 5:00μμ
Monday 6:00μμ
Monday 7:00μμ
Monday 8:00μμ
Monday 8:00πμ
Monday 10:00πμ
Monday 11:00πμ